เกี่ยวกับ บริษัทบริหารจัดการที่ดินไทย จำกัด ( บบท )
คำถาม
------------เวบไซต์ land.co.th เป็นเวบไซต์ ที่บริการจัดการโดย บริษัท บริหารจัดการที่ดินไทย จำกัดก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ2545 งเป็น บริษัทที่ ทำธุรกิจด้านการ ขายอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะที่ดิน หรือ ที่ดินซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญในที่ดิน โดยทรัพย์ที่มีประกาศขายในเวบไซต์ มีที่มีจากหลายแหล่งดังนี้
1
ทรัพย์ของสถาบันการเงินซึ่งมีหน้าที่ระบายทรัพย์ ตามกฏหมาย ซึ่ง land.co.th เป็นตัวแทนขายอย่างเป็นทางการ เช่น ทรัพย์จาก บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เป็นต้น
2
ทรัพย์จากสถาบันการเงินอื่น ๆ เช่นธนาคาร หรือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ในรับผิดชอบของธนาคาร
3
ทรัพย์จาก นิติบุคคล รายใหญ่ ซึ่งเป็นเอกชน ที่มีทรัพย์ในครอบครอง และให้ เราเป็นตัวแทนขาย
4
ทรัพย์จาก บุคคลธรรมดาทั่วไป ที่ไว้วางใจ มอบหมายให้ เราเป็นตัวแทนขาย
------------ทำไม ? เราถึงได้รับความไว้วางใจ ให้ทำหน้าที่ระบายทรัพย์ เนื่องจาก เราเป็นนิติบุคคล ที่เป็นเอกชน เพียงรายเดียวในเมืองไทย ที่ เน้นการขายทรัพย์เฉพาะที่เป็นที่ดิน เท่านั้น เราจึงมีความชำนาญเฉพาะทาง และ มีกลุ่มลูกค้า มีฐานข้อมูล ที่ใหญ่ และ ครอบคลุม ที่ดิน ทั่วประเทศ มีเวบไซต์ land.co.th ซึ่งมีผู้ติดตาม ค้นหา เพื่อซื้อทรัพย์ มากกว่า 100,000 คน / เดือน ( สถิติจาก truehits ) นับเป็นสื่อที่เฉพาะทาง ที่มีผู้ติดตาม ค้นหา ข้อมูล เพื่อซื้อที่ดิน ที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้
------------เราจึงมีความยินดีที่จะให้บริการ ทุกท่าน ที่ต้องการซื้อ หรือ ขายทรัพย์สิน โดย ติดต่อได้ ที่ land.co.th tel 02-571-1923-5 email : landlord@land.co.th
   
   
 
ส่งข้อความสอมถาม | ตำหนิ ติชม
copyright 2006 © land.co.th