ผังเมือง ข้อจำกัดของที่ดิน ตามข้อกำหนดผังเมือง
ตรวจสอบ ผังเมือง ตามที่ตั้งของที่ดิน ว่าสามารถก่อสร้าง หรือ ไม่สามารถก่อสร้างอาคารประเภทใด ได้บ้าง
และ ควรตรวจสอบระยะร่น หรือ ระยะเว้น ของที่ดิน บริเวณที่ติดกับถนนสาธารณะ จะได้ทราบว่าพื้นที่ดิน
ของท่าน มีพื้นที่ เหลือสามารถก่อสร้าง ได้จริง ๆ เท่าใด
 
พื้นที่ประชาสัมพันธ์ภายในเวบไซต์
 
พื้นที่ประชาสัมพันธ์ภายในเวบไซต์
 
download โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF »» 
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
  ย่อ หรือ ขยาย ภาพ แผนที่ผังเมืองที่มุมล่างด้านขวามือของหน้าจอ คอมพิวเตอร์  
1
ตรวจสอบที่ดินของคุณว่าอยู่ในผังเมืองสีประเภทใด โดยดูจากผังเมืองรวม กทม ฉบับล่าสุด ขนาดภาพ 9000*6000 / 6000*4000 / 4000*3000 »»    
2
ตรวจสอบกฏ ข้อห้าม ในการก่อสร้าง ตามผังเมืองใหม่ จากกฏกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กทม.พ.ศ.2549 ( PDF) »»   
3
ผังเมืองรวม จังหวัดนนทบุรี ( หมดอายุ 23 มีนาคม 2553 )  
4
ตรวจสอบกฏ ข้อห้าม ในการก่อสร้าง ตามผังเมืองใหม่ จากกฏกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม นนทบุร ( PDF) »»   
5
ผังเมืองรวม ปทุมธานี ( หมดอายุ 10 มี.ค 2551)  
  ผังเมืองรวม อ.ประชาธิปัตย์-คลองหลวง ( หมดอายุ 30 มิ.ย 2547 อยู่ระหว่างดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการกฏษฏีกา )  
  ผังเมืองรวม ชุมชน คูคด ( หมดอายุ 3 พ.ค.2549 ระหว่างจัดทำเอกสารเสนอ มท.)  
6
ตรวจสอบกฏ ข้อห้าม ในการก่อสร้าง ตามผังเมืองใหม่ จากกฏกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ปทุมธานี ( PDF) »»   
  ตรวจสอบกฏ ข้อห้าม ในการก่อสร้าง ตามผังเมืองใหม่ จากกฏกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม คุคต ( PDF) »»   
7
ผังเมืองรวม สมุทรปราการ ( หมดอายุ 21 มิ.ย 2550)  
8
ตรวจสอบกฏ ข้อห้าม ในการก่อสร้าง ตามผังเมืองใหม่ จากกฏกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สมุทรปราการ ( PDF) »»   
9
ผังเมืองรวม สมุทรสาคร ( หมดอายุ9 ก.ย 2549ระหว่างแก้ไชแผนที่ตามที่ประชุม คณะกรรมการกฏษฏีกา)  
10
ตรวจสอบกฏ ข้อห้าม ในการก่อสร้าง ตามผังเมืองใหม่ จากกฏกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรสาคร ( PDF) »»   
11
FAR / OSR ในผังเมือง ฉบับใหม่ เป็นอย่างไร ?  
ที่มา : กรมโยธาธิการ และ ผังเมือง
 
ส่งข้อความสอมถาม | ตำหนิ ติชม
copyright 2006 © land.co.th