LAND.CO.TH ที่ดินแยกตามเขตที่ตั้ง
 

ด่วน สำหรับผู้ที่มีประกาศเกินกว่า 5 รายการ กรุณาอ่าน >> ประกาศที่ ลงซ้ำ จะถูกลบทันที นะครับ
ต้องการ ลงภาพ ( ได้ 10 ภาพ ) และ เลื่อนอันดับประกาศ อัตโนมัติ เพียง 500 บาท ใช้ได้ 6 เดือน โทร 02-597-3884 รายละเอียดที่นี่
  ซื้อขาย ที่ดิน เชียงราย

»»   ที่ดินในพื้นที่ จังหวัด :: เชียงราย   มีจำนวนทั้งสิ้น:: ::รายการ »» ที่ดินพื้นที่อื่น แบ่งตามเขต และ จังหวัด
:ID: 170436 -ขายที่ดิน 789 ไร่ เชียงราย อ.เชียงแสน ติดอ่างเก็บน้ำ ราคา 160,000/ไร่ เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 789:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 5:36:26
:ID: 166576 ขายที่ดิน 850 ไร่ ใกล้ สามเหลี่ยมทองทำ เชียงราย เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 5:35:51
:ID: 183228 ขายที่ดินเชียงแสนติดถนนสายปางหมอปวง-บ้านแม่มะ .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :3:ตารางวา::ราคาที่ดิน:7,500,000.00 :บาท:
ติดต่อ : หงส์ :โทรศัพท์: 0814381999 :วันที่ประกาศ :24/4/2557 21:15:28
:ID: 166576 ขายที่ดิน 850 ไร่ ใกล้ สามเหลี่ยมทองทำ เชียงราย เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :24/4/2557 21:00:08
:ID: 166576 ขายที่ดิน 850 ไร่ ใกล้ สามเหลี่ยมทองทำ เชียงราย เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 6:46:53
:ID: 170436 -ขายที่ดิน 789 ไร่ เชียงราย อ.เชียงแสน ติดอ่างเก็บน้ำ ราคา 160,000/ไร่ เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 789:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 3:39:29
:ID: 166576 ขายที่ดิน 850 ไร่ ใกล้ สามเหลี่ยมทองทำ เชียงราย เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 5:14:50
:ID: 170436 -ขายที่ดิน 789 ไร่ เชียงราย อ.เชียงแสน ติดอ่างเก็บน้ำ ราคา 160,000/ไร่ เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 789:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 3:39:29
:ID: 166576 ขายที่ดิน 850 ไร่ ใกล้ สามเหลี่ยมทองทำ เชียงราย เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 6:46:53
:ID: 166576 ขายที่ดิน 850 ไร่ ใกล้ สามเหลี่ยมทองทำ เชียงราย เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 6:46:53
:ID: 166576 ขายที่ดิน 850 ไร่ ใกล้ สามเหลี่ยมทองทำ เชียงราย เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 6:46:53
:ID: 166576 ขายที่ดิน 850 ไร่ ใกล้ สามเหลี่ยมทองทำ เชียงราย เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 6:46:53
:ID: 170436 -ขายที่ดิน 789 ไร่ เชียงราย อ.เชียงแสน ติดอ่างเก็บน้ำ ราคา 160,000/ไร่ เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 789:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 3:39:29
:ID: 182572 เป็นที่นา จ.เชียงราย อ.แม่สาย ต.ห้วยไคร้ .  
พื้นที่ดิน : 46:ไร่:1:งาน :30:ตารางวา::ราคาที่ดิน:20,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : คุณ มณฑา :โทรศัพท์: 0894837513 :วันที่ประกาศ :24/4/2557 2:14:23
:ID: 182354 ขายที่ดินสวยตำบลสถาน เชียงของ เชียงราย ห่างทางเข้าสะพานมิตรภาพ 3 กม หน้ากว้าง 200 เมตรติดถนนเทิง เชียงของ 82ไร่ .  
พื้นที่ดิน : 82:ไร่:1:งาน :74:ตารางวา::ราคาที่ดิน:206,200,000.00 :บาท:
ติดต่อ : นิว :โทรศัพท์: 0884109554 :วันที่ประกาศ :19/4/2557 10:31:21
:ID: 170436 -ขายที่ดิน 789 ไร่ เชียงราย อ.เชียงแสน ติดอ่างเก็บน้ำ ราคา 160,000/ไร่ เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 789:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 3:39:29
:ID: 166576 ขายที่ดิน 850 ไร่ ใกล้ สามเหลี่ยมทองทำ เชียงราย เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 6:46:53
:ID: 170436 -ขายที่ดิน 789 ไร่ เชียงราย อ.เชียงแสน ติดอ่างเก็บน้ำ ราคา 160,000/ไร่ เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 789:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 3:39:29
:ID: 166576 ขายที่ดิน 850 ไร่ ใกล้ สามเหลี่ยมทองทำ เชียงราย เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 6:46:53
:ID: 166576 ขายที่ดิน 850 ไร่ ใกล้ สามเหลี่ยมทองทำ เชียงราย เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 6:46:53
:ID: 170436 -ขายที่ดิน 789 ไร่ เชียงราย อ.เชียงแสน ติดอ่างเก็บน้ำ ราคา 160,000/ไร่ เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 789:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 3:39:29
:ID: 170436 -ขายที่ดิน 789 ไร่ เชียงราย อ.เชียงแสน ติดอ่างเก็บน้ำ ราคา 160,000/ไร่ เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 789:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 3:39:29
:ID: 166576 ขายที่ดิน 850 ไร่ ใกล้ สามเหลี่ยมทองทำ เชียงราย เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 6:46:53
:ID: 166576 ขายที่ดิน 850 ไร่ ใกล้ สามเหลี่ยมทองทำ เชียงราย เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 6:46:53
:ID: 170436 -ขายที่ดิน 789 ไร่ เชียงราย อ.เชียงแสน ติดอ่างเก็บน้ำ ราคา 160,000/ไร่ เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 789:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 3:39:29
:ID: 181463 ขายที่ดินเปล่า จ.เชียงราย จำนวน 2 ไร่ ทำเลดี ใกล้โครงการบ้านสินธานี 10 บ้านใหม่ .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : สุภากร พุทธัง :โทรศัพท์: 0895551342 :วันที่ประกาศ :19/4/2557 0:28:20
:ID: 166576 ขายที่ดิน 850 ไร่ ใกล้ สามเหลี่ยมทองทำ เชียงราย เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 6:46:53
:ID: 166576 ขายที่ดิน 850 ไร่ ใกล้ สามเหลี่ยมทองทำ เชียงราย เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 6:46:53
:ID: 166576 ขายที่ดิน 850 ไร่ ใกล้ สามเหลี่ยมทองทำ เชียงราย เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 6:46:53
:ID: 181148 ขายที่ดิน อ. เชียงแสน 20 ไร่ .  
พื้นที่ดิน : 20:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,700,000.00 :บาท:
ติดต่อ : นิติกร :โทรศัพท์: 0830302785 :วันที่ประกาศ :24/4/2557 23:32:59
:ID: 170436 -ขายที่ดิน 789 ไร่ เชียงราย อ.เชียงแสน ติดอ่างเก็บน้ำ ราคา 160,000/ไร่ เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 789:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 3:39:29
:ID: 166576 ขายที่ดิน 850 ไร่ ใกล้ สามเหลี่ยมทองทำ เชียงราย เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 6:46:53
:ID: 170436 -ขายที่ดิน 789 ไร่ เชียงราย อ.เชียงแสน ติดอ่างเก็บน้ำ ราคา 160,000/ไร่ เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 789:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 3:39:29
:ID: 180892 ขายที่ดินเปล่าแม่สาย ราคาพิเศษ .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :200:ตารางวา::ราคาที่ดิน:750,000.00 :บาท:
ติดต่อ : เคน :โทรศัพท์: 0911304150 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 11:56:20
:ID: 166576 ขายที่ดิน 850 ไร่ ใกล้ สามเหลี่ยมทองทำ เชียงราย เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 6:46:53
:ID: 180784 ขายด่วน!!อพาร์เมนท์สวยสุดหรู .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :71:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : บัวทอง :โทรศัพท์: 0815303936 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 0:05:50
:ID: 170436 -ขายที่ดิน 789 ไร่ เชียงราย อ.เชียงแสน ติดอ่างเก็บน้ำ ราคา 160,000/ไร่ เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 789:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 3:39:29
:ID: 180117 ขายที่ดินเปล่า ถมแล้วใกล้หมู่บ้านนฤมิต สันทราย งานละ 650,000 .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:650,000.00 :บาท:
ติดต่อ : suchart :โทรศัพท์: 0837285407 :วันที่ประกาศ :24/4/2557 11:10:06
:ID: 180097 ขายที่ดินเปล่าแม่สาย ราคาพิเศษ .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:750,000.00 :บาท:
ติดต่อ : เคน :โทรศัพท์: 0911304150 :วันที่ประกาศ :23/4/2557 10:35:37
:ID: 179872 ที่ดินสวยพร้อมบ้านพักอาศัย .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,200,000.00 :บาท:
ติดต่อ : พี่แดง :โทรศัพท์: 0818058919 :วันที่ประกาศ :24/4/2557 19:30:52
:ID: 179614 ที่ดินสวย ติดทางหลวง1020 อำเภอเมืองเชียงราย 6ไร่74ตรว. 1.44 ล้านบาท เจ้าของขายเองไม่ผ่านนายหน้า 0830346226 .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :74:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,440,000.00 :บาท:
ติดต่อ : เจริญสิน :โทรศัพท์: 0830346226 :วันที่ประกาศ :24/4/2557 15:05:18
:ID: 179402 ที่ดินกลางเมืองเชียงราย ทำรีสอร์ท บ้านพักผ่อน โรงแรม คอนโด สวย ทำเลดี ต.ริมกก .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:2:งาน :30:ตารางวา::ราคาที่ดิน:13,000.00 :บาท:
ติดต่อ : luck :โทรศัพท์: 0811114080 :วันที่ประกาศ :18/4/2557 11:41:23
:ID: 179367 ขายที่ดินอยู่ในตัวเมืองเชียงราย เป็นเนินสวยมองเห็นเทือกเขา ใกล้เซ็นทรัล .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:1:งาน :72:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : คุณต้อย :โทรศัพท์: 0813257872 :วันที่ประกาศ :21/4/2557 20:46:03
:ID: 179366 ขายที่ดินด่วน เชียงราย .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:2:งาน :40:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กันยา :โทรศัพท์: 0804940721 :วันที่ประกาศ :22/4/2557 20:09:19
:ID: 179130 ที่ดินทำเลทอง..บ้านดู่ ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 6 กิโลเมตร .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :16:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : :โทรศัพท์: 0873032439 :วันที่ประกาศ :22/4/2557 11:53:09
:ID: 179119 ขายที่ดิน 857 ไร่ พื้นที่สวยมากๆ .  
พื้นที่ดิน : 857:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:550,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : คุณอำนวย :โทรศัพท์: 0805878393 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 3:35:27
:ID: 178919 ขายทีดินมีโฉนด ใกล้สนามบินเชียงราย (บายพาสใหม่) เจ้าของขายเอง .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:1:งาน :58:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1.00 :บาท:
ติดต่อ : แอ๊ด :โทรศัพท์: 0819510209 :วันที่ประกาศ :24/4/2557 16:21:17
:ID: 178846 ที่ดินโฉนด ใกล้ ๆ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย .  
พื้นที่ดิน : 17:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:700,000.00 :บาท:
ติดต่อ : สุ :โทรศัพท์: 0837285407 :วันที่ประกาศ :24/4/2557 13:51:24
:ID: 178651 ขายที่ดินทำเลสวยใกล้ด่านพรมแดดเชียงของ .  
พื้นที่ดิน : 12:ไร่:0:งาน :46:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : :โทรศัพท์: 0851792387 :วันที่ประกาศ :24/4/2557 6:57:28
:ID: 178476 ขายที่ดินอยู่ในตัวเมืองเชียงราย อยู่ซอย ดอยพระบาท12 .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:1:งาน :72:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : คุณต้อย :โทรศัพท์: 0813257872 :วันที่ประกาศ :25/4/2557 3:03:43
«« หน้าก่อน | หน้าต่อไป »» หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า : จำนวนกระทู้ หัวข้อ
 
หน้าแรก |แผนผังเวบไซต์|เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา |STAFF ONLY
   
copyright 2006 © land.co.th