บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : ดาวโหลดแบบฟอร์ม สัญญา เกี่ยวกับที่ดิน เซ่นจะซื้อจะขาย ,เช่า , จำนอง, ขายฝาก , หนังสือมอบอำนาจ , ฯลฯ
  »»  มีเนื้อหาย่อย
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
แบบฟอร์มสำหรับ ดาวน์โหลด 
1-สัญญาจองซื้ออสังหาริมทรัพย์ 36-สัญญาให้เช่าที่ดินระยะยาว
2-สัญญาจะซื้อจะขาย(ให้ผู้ขายรับรอง) 37-สัญญาให้ใช้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน1
3-สัญญาจะซื้อจะขาย(อนุญาติค้าที่ดินก่อนโอน) 38-สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือที่ดิน
4-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(แบ่งชำระเป็นงวดๆ) 39-สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดินแบบที่1
5-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ที่ดินติดจำนอง) 40-สัญญาจ้างเหมาถมดิน
6-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ให้แบ่งแยกก่อนโอน) 41-สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างแบบที่1
7-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ระหว่างแบ่งแยก) 42-สัญญาจ้างเขียนแบบก่อสร้างหรือตกแต่ง
8-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(วางมัดจำ) 43-สัญญาจ้างทำการก่อสร้าง
9-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(เหมายกแปลง2) 44-สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคาร
10-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(แบ่งซื้อ) 45-สัญญาจ้างพัฒนาที่ดินและสร้างสาธารณูปโภค
11-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ตามที่รังวัดได้จริง) 46-สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง
12-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง) 47-สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร
13-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(นส.3ก) 48-สัญญาว่าจ้างสถาปนิกออกแบบแปลน
14-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(เหมายกแปลง) 49-สัญญากู้ยืมเงินจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน
15-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(กำลังแบ่งแยกระบุความกว้างยาวที่ดิน) 50-สัญญากู้ยืมเงินมีทรัพย์สินค้ำประกัน
16-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 51-ค้ำประกันการกู้ยืม
17-สัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดิน 52-ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง เป็นประกันเฉพาะส่วน
18-สัญญาจำนอง 53-สัญญาค้ำประกันผ่อนชำระหนี้(ที่ดินค้ำประกัน)
19-สัญญาจำนองที่ดิน 54-สัญญาให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดิน
20-สัญญาขายฝาก 55-สัญญาโอนสิทธิ
21-สัญญาขายฝาก 3 56-หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน1
22-สัญญาขายฝาก 2 57-สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน
23-สัญญาขายฝากทั่วไป 58-สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน1
24-สัญญาขายฝากทั่วไปแบบที่ 2 59-หนังสือให้ความยินยอมทำนิติกรรม
25-สัญญาเช่าซื้อที่ดิน 60-ยินยอมของคู่สมรสแบบที่1
26-สัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 61-ยินยอมของคู่สมรสแบบที่2
27-สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร 62-มอบอำนาจทั่วไป
28-สัญญาเช่าที่ดิน1 63-หนังสือมอบอำนาจช่วง
29-สัญญาเช่าที่ดิน 2  
30-สัญญาเช่าที่ดิน3  
31-สัญญาเช่าที่ดิน  
32-สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1  
33-สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง2  
34-สัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำประโยชน์  
35-สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว  
 
ที่มา :สำนักงานอัยการสูงสุด,สำนักงานกฏหมาย,# ควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางกฏหมายก่อนนำไปปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับกรณี
 
copyright 2006 © land.co.th