บทความ - ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน  
บทความที่ดิน
บทความทั่วไป
 
บทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
 
:บทความเพิ่งปรับปรุง  :บทความใหม่ ( สีเทา - บทความที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ) DOWNLOAD โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
ลำดับ
หัวข้อบทความ
วันที่ลงบทความ
1
10 ต.ค 2549
2
 
3
ค่าธรรมเนียม การโอน ค่าภาษีที่ดินที่เกิด ขึ้น ณ สำนักงานที่ดิน  
4
ดาวโหลดแบบฟอร์ม สัญญา เกี่ยวกับที่ดิน เซ่นจะซื้อจะขาย ,เช่า , จำนอง, ขายฝาก , หนังสือมอบอำนาจ , ฯลฯ  
5
ที่ดิน กับการก่อสร้าง และ ข้อจำกัดของกฏหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง บนที่ดิน  
6
สำนักงานที่ดิน แผนที่ สำนักงานที่ดิน การติดต่อ สำนักงานที่ดิน  
7
รวมรายชื่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์  
8
รวมรายชื่อหน่วยงานเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์  
9
หลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน  
10
สถิติประชากร สถิติการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ค้าที่ดิน  
11
หลักเกฑณ์วิธีการ ประมูลทรัพย์ จาก กรมบังคับคดี  
12
ประเภของเอกสารสิทธิ  
13
เกร็ดความรู้ เรื่องการถมดิน  
14
รวมภาพสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม ทุกประเภท เช่นบ้าน อาคารสูง ออฟฟิศ สำนักงาาน ที่อยู่อาศัยแนวสูง สถาปัตยกรรมเก่าที่ยังคงความงาม  
การขออนุญาติด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนการก่อสร้างโครงการ ( อีไอเอ )  
ข้อควรระวังก่อน ซื้อขายที่ดิน  
แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  
เรียนปริญญาตรี ปริญญาโท เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  
     
     
     
     
 
copyright 2006 © land.co.th