100 อันดับที่ดิน มีภาำพ ไม่มีภาพ

No :1:Land ID:228108 ???????????????? ??????? ????22 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:450,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :144841:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 31/7/2560 16:00:57

No :2:Land ID:220929 ?????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :68:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :118233:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 1/11/2559 11:12:03

No :3:Land ID:220541 ???????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :115033:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 3/10/2559 9:22:55

No :4:Land ID:220815 ????????? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :114951:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 24/10/2559 11:54:30

No :5:Land ID:223210 ????????????? ??????? ????? ????/???/???? ???? ????? ?????? ???????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :113255:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 16/1/2560 11:57:28

No :6:Land ID:224098 ??????? 10 ?????? 150000 .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:150,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :74810:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 1/4/2560 10:35:28

No :7:Land ID:224083 ??????????????? ?????? 118 ??? 2 ??? 49 ??.?? .  
พื้นที่ดิน : 118:ไร่:2:งาน :49:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :74784:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 31/3/2560 9:22:57

No :8:Land ID:224033 ????????? ??????????????????????????????????200???? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :74737:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 28/3/2560 18:09:48

No :9:Land ID:224099 ???????? 1-2-9 ??????? ??????? ????????? 2000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:150,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :74681:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 1/4/2560 10:36:08

No :10:Land ID:224114 ???????? 81 ??????? ???? 400000(????????) .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :81:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :74657:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 3/4/2560 10:52:12

No :11:Land ID:224118 ???????????????? 300 ???? ???????? 9 ??? (????????? 500000???) .  
พื้นที่ดิน : 9:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :74466:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 3/4/2560 14:54:36

No :12:Land ID:150150 ????????? ???????!! ???????? ???????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :146:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :56886:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 19/10/2555 17:41:25

No :13:Land ID:150322 ???????????????????? ??????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :50220:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 21/10/2555 0:38:22

No :14:Land ID:145603 ????????? ?.????? 204 ??? ????????? 100,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 204:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:20,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :39532:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 27/7/2555 6:25:50

No :15:Land ID:136411 ????????????????? 1-2 ??? ?????? ??????? ?????????? ???????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :70:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :39455:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 20/5/2554 17:11:13

No :16:Land ID:137105 ????????? 100 ???. ??????? ??????? ????3,350??? ?????????????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,350.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :36337:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 29/5/2554 0:07:26

No :17:Land ID:227462 ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :34970:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 1/7/2560 13:41:47

No :18:Land ID:161986 ????????????????? 101, ???????? 44 ??.?. ??????????????????????????????? ??-??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :44:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :30861:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 7/3/2556 3:55:15

No :19:Land ID:229498 ???????!!?????? 60??????? ??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :28422:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 18/10/2560 10:30:58

No :20:Land ID:143387 ??????????????????????? ????? 6,000 ? 20,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 3000:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :27291:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 16/7/2554 23:29:24

No :21:Land ID:153025 ????.!!?????????????????? ???????????????????? ???????-????????? ?????? 50 ??????? ????... .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :26537:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 16/11/2555 12:52:12

No :22:Land ID:225707 ????????? ?????? ????????????? 32 (???????? 23) 48 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :48:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :23439:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 21/5/2560 13:16:06

No :23:Land ID:141133 ?????????????????????????????????(?????????????)?????3??? ???????????????-???? ??.19(??????)????? 27 ??? .  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :22640:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 1/7/2554 9:28:45

No :24:Land ID:136947 ????????? ?.???????? ????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :22257:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 27/5/2554 12:45:21

No :25:Land ID:138192 ??????????????????????????? 1 ??? ????????? ?????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:450,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :22037:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 7/6/2554 1:28:43

No :26:Land ID:138398 ????????????????? 100 ??????? 650,000??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:650,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :20058:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/6/2554 10:22:44

No :27:Land ID:144076 ?????????????????/??????/??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1000:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:130,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :19410:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 24/7/2554 13:41:53

No :28:Land ID:155592 ?????????????????????????? ??????????? ????????????7???????????????????7???2500000?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :19111:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 20/12/2555 15:18:36

No :29:Land ID:147351 ?????????????????????????.5?????125??????5000???????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 125:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:625,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :17609:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 1/9/2555 10:13:02

No :30:Land ID:188036 ????????? ????????????? ???????????????????????????? 349 ???. .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :349:ตารางวา::ราคาที่ดิน:70,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :16474:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 29/8/2557 11:25:49

No :31:Land ID:136227 ???????.?????? ??????? 60 ??.?.?????? ?????????????? ????????????? ????????? 100 - 200 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :16062:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 20/5/2554 12:04:12

No :32:Land ID:226158 ??????????????????????????-????? ????!!!!!! .  
พื้นที่ดิน : 53:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:201.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :15557:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 3/6/2560 15:59:49

No :33:Land ID:148987 ??? ??? ??? ?????? ???? ???? ????... ??????????????????!!! ????????????????? ?????? ???????? ????????? ????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :13950:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 3/10/2555 10:31:56

No :34:Land ID:156050 ??????? ?????????????????????????????????????????.????????? ??????????????????? ?.??????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :13861:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/12/2555 17:34:51

No :35:Land ID:135157 ????????????????????????????? ????????????????? 15,000 ??? ????!!!!!! .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :12605:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 10/5/2554 11:39:32

No :36:Land ID:184806 ???????????????? ????????????????????????? 2 ??? ??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :11840:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 10/6/2557 21:55:27

No :37:Land ID:141132 ???????????????? ??????? ???????????? ?????????????????? ????????????? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :11831:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 1/7/2554 9:21:17

No :38:Land ID:155323 ??????????? ?????? ????????? ??? ??????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :10639:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 17/12/2555 16:29:49

No :39:Land ID:151044 ?????????????????????????.4 ?????????? ???. ?????????????????? ???????????????? ???????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :10060:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 27/10/2555 20:21:10

No :40:Land ID:149870 ??????????????????????????? ????????? 3,000 ??? ????????????????? 120 ???????-1 ??? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :80:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :9981:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 15/10/2555 12:04:51

No :41:Land ID:188513 ??????????????? ?????????????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:3:งาน :66:ตารางวา::ราคาที่ดิน:54,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :9719:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/9/2557 12:03:06

No :42:Land ID:135771 ????????? 100 ??????? ???? 500,000 ??? ?.??????? ?????????????????????????? ??????-?????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :9349:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 16/5/2554 21:26:15

No :43:Land ID:142266 ????????????? ?.????? ?????? ?????? ?????? ????? 2 ???? ? ?? 1 ??? ???? ?.????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :9038:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 10/7/2554 12:26:12

No :44:Land ID:195539 ????????????? 84 ??? ?.????????? ?????????? ???? 1000 ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 84:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :8972:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 27/1/2558 21:51:12

No :45:Land ID:136210 ????????? ?????????????? ?????????????????????????? ????????? .  
พื้นที่ดิน : 29:ไร่:0:งาน :72:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :8924:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 20/5/2554 10:41:46

No :46:Land ID:152108 ????????? 1 ??? ????????????? ????????? P4 ??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :8694:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 5/11/2555 17:06:12

No :47:Land ID:142310 ???????????????????????????????????????????????? ???.?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :8424:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 11/7/2554 0:08:08

No :48:Land ID:145673 ?????????????????????????????????? ??????????????????? 180???? 7??? ,??????-??????????????? ????????????????????????????? 300,000????????** ???????** .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :8186:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 28/7/2555 10:01:39

No :49:Land ID:137892 ?????????????????????? ?????????? ??????????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :73:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :8172:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 4/6/2554 8:14:33

No :50:Land ID:138602 ??????????? 65 ???. ??????????(??????? ??.???????)??????????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :65:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :7691:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 9/6/2554 13:03:31

No :51:Land ID:137325 ????????? 100 ??? ??? 1,000,000 ??????????? ??? ?.?.?.5 ?.?????? ?.??????????? (???? 08-96409988) .  
พื้นที่ดิน : 100:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :7533:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 30/5/2554 14:04:12

No :52:Land ID:145646 ???????????????????????? ???????(??3)25???5???/???????????(?????????????)????? ??????? ????? ?????????? ??????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 25:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :7454:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 27/7/2555 17:59:27

No :53:Land ID:146080 ????????????????? ?????????????????? ???????????? ???? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :33:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :7403:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 6/8/2555 13:28:06

No :54:Land ID:140162 ?????????????? 102 ??????? ??????????????? ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :102:ตารางวา::ราคาที่ดิน:47,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :7386:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 23/6/2554 14:43:27

No :55:Land ID:144924 ??????????????????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :7318:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 4/8/2554 16:18:11

No :56:Land ID:149892 ????????????????????????????????????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :70:ตารางวา::ราคาที่ดิน:16,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :7183:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 15/10/2555 16:38:15

No :57:Land ID:169188 ????????????????????? ???????????????? ???????5???1 175 ???. ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :175:ตารางวา::ราคาที่ดิน:42,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :7133:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 10/7/2556 16:00:18

No :58:Land ID:153549 ?????????-??????? ????????????????? 5 ???????????-????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:18,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :6990:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/11/2555 21:33:05

No :59:Land ID:144537 ?????????????? ???????? ???????? ?????? ??????? ??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :6700:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 29/7/2554 13:42:01

No :60:Land ID:166839 ????????????? 50??? ?????? 6000 ?. ????????? .  
พื้นที่ดิน : 23:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :6662:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 20/5/2556 12:55:13

No :61:Land ID:148667 -????????? 1 ??? ??? ??????????? ????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:50,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :6608:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 27/9/2555 17:39:30

No :62:Land ID:147847 -?????????10 ????????????????????????????????????????????(?????????????) .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :6595:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 13/9/2555 7:41:15

No :63:Land ID:141370 ????????? ?????????????????????????+???????+??????+????????+????????+???+????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :6441:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 2/7/2554 22:04:10

No :64:Land ID:142712 ???????? ?.???????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:990.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :6354:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 12/7/2554 9:04:08

No :65:Land ID:142903 ?????????????? 24??? 259 ??????? ???8. ?????????? ?.????????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 24:ไร่:2:งาน :59:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :6300:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 12/7/2554 22:50:40

No :66:Land ID:137816 ????????? ???? 13 ???????????? ??????????????? ???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :6037:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 3/6/2554 11:38:42

No :67:Land ID:158614 ??????????????????.??????????? ?????????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:3:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5914:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 31/1/2556 20:46:12

No :68:Land ID:135004 ??????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :178:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5888:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/5/2554 17:35:19

No :69:Land ID:139548 ?????????100??????10,000??????????? ?.?????????(????089-6409988) .  
พื้นที่ดิน : 100:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5880:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 17/6/2554 14:13:54

No :70:Land ID:135021 ?????????????????????? ???????5 ???? 702 ???. .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :702:ตารางวา::ราคาที่ดิน:650,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5879:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/5/2554 22:46:21

No :71:Land ID:144522 ??????????? 100 ???. ?.???????? ??? 6 ??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5837:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 29/7/2554 11:04:26

No :72:Land ID:139896 1.?????????????? 200 ???. ??????????? ?????????????? 2.??????????? 36 ???.??????????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5807:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 21/6/2554 16:08:26

No :73:Land ID:145347 // ???????????????? 80 ??? ?.???????? ?.?????? ?????????????? 2200 ??? ???? 2 ?????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 80:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5606:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 11/8/2554 14:48:24

No :74:Land ID:145717 ???????????????? (?????????)12 ?????????????.?????????) ?.?????? ????????????????? ???????400????????????????????? ???????-???????????????????? 8???? .  
พื้นที่ดิน : 12:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5561:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 29/7/2555 11:11:57

No :75:Land ID:136695 ??? ?????? ?.??????????36 ( ?.????????) ?? 199 ??????? ???? 7,363,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :199:ตารางวา::ราคาที่ดิน:7,363,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5487:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/5/2554 14:21:00

No :76:Land ID:137092 ????!! ????????? 12 ??? ?.???????? ?.?????? (????????????? ?????????????) .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5453:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 28/5/2554 20:36:35

No :77:Land ID:140532 ???????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :18:ตารางวา::ราคาที่ดิน:97,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5382:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 27/6/2554 12:11:35

No :78:Land ID:146383 ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5361:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 12/8/2555 18:14:18

No :79:Land ID:145222 CP Land ????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5335:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 9/8/2554 13:39:23

No :80:Land ID:145684 ????????? 100 ??????? ???????????? ?????????????? ??????? (??????) ??????????? 7000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5203:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 28/7/2555 12:19:22

No :81:Land ID:139191 ???? ??????????????????????32????????3.4????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5175:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 14/6/2554 23:17:16

No :82:Land ID:136429 ????????? ?.??????????? ?.??????? .  
พื้นที่ดิน : 31:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:120,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5172:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 20/5/2554 22:23:27

No :83:Land ID:139655 ????????????????????????????????????? 4 ???? ????????????????????? 8 ??? ?.??????? ???? 2.5 ???? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5139:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 18/6/2554 22:23:05

No :84:Land ID:145657 ????????? ????????????2??????1.5??? ???????????????????????? 1??.?????300,000???????????????????????????????????? (??????????) ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5055:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 27/7/2555 20:45:21

No :85:Land ID:143777 ??????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :44:ตารางวา::ราคาที่ดิน:7,224,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5050:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 21/7/2554 4:07:09

No :86:Land ID:148744 ????????????? ???? ???.????? 2 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :200:ตารางวา::ราคาที่ดิน:800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5036:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 28/9/2555 12:57:24

No :87:Land ID:135666 ???????????????? ??????? ?????? ????????6??????? ??? 19??????? .  
พื้นที่ดิน : 19:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:330,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4996:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 15/5/2554 22:16:42

No :88:Land ID:140976 ????????????????????? ?????????????? ????? ?????? ?????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4857:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 30/6/2554 10:44:22

No :89:Land ID:144223 ?????????????? ???????????? 1 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4789:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/7/2554 22:52:22

No :90:Land ID:144096 ??? ?????? ?????? ??????? ???? 10 ?????????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 54:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4754:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 24/7/2554 17:33:19

No :91:Land ID:142466 ?????????????????????????????? ?????-?????????(?????????) .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :36:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,371,200.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4725:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 11/7/2554 17:14:52

No :92:Land ID:150325 ???> ????????? ????????? 56??????60,000 ?????????????????? ????????? ????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????2????????????????. .  
พื้นที่ดิน : 56:ไร่:2:งาน :34:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,360,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4708:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 21/10/2555 9:40:24

No :93:Land ID:137101 ??????????.?????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4633:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 28/5/2554 22:52:32

No :94:Land ID:135872 ***0854444678 ??? ?????? ?????? ??????? ???????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????? ???????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4555:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 18/5/2554 0:27:16

No :95:Land ID:136670 ????????????????? 69 ??? 2 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :9:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4520:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/5/2554 8:55:53

No :96:Land ID:147321 ????????-??????????????????????100????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4512:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 31/8/2555 15:04:29

No :97:Land ID:144993 ??????????????????????????? ??????.???????????????????????? ???.????????????????????? ???????? ???.?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4457:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 5/8/2554 14:09:49

No :98:Land ID:137630 ????????? ??????????????????37 400??.?? 10 ???? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4443:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 1/6/2554 9:03:24

No :99:Land ID:139288 ??????150 ??????? ???????????? ??????? ????????????????? 21 ???? 38000 ?????????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :150:ตารางวา::ราคาที่ดิน:38,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4415:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 15/6/2554 17:15:00

No :100:Land ID:144059 ??????? ???????????? 200 ???. ????? 27 x ??? 30 ???? ?.?????????????? ?????.??????????? ???????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :200:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4336:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 24/7/2554 8:30:09

100 อันดับ ที่ดิน : วัดจากจำนวน ผู้เข้าชม
 
ค้นหาที่ดิน ตามที่ตั้ง จาก เขต หรือ จังหวัด |ค้นหาที่ดิน ตามโซน
   
copyright 2006 © land.co.th