100 อันดับที่ดิน( ที่ดินใหม่ ) มีภาำพ ไม่มีภาพ

No :1:Land ID:232478????????????????????????????????????? ???10 ????????? 3.7 ??????? 1 ??? 1 ??? 25 ??? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :25:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,700,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/22 09:19:00

No :2:Land ID:232477????????????????????????????????????? ???10 ????????? 3.5 ??????? 1 ??? 1 ??? 25 ??? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :25:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,700,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/22 09:16:46

No :3:Land ID:232476?????????????????????????????????? ????????? 115 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :96:ตารางวา::ราคาที่ดิน:65,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :8:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/21 06:06:00

No :4:Land ID:232475????????????????????????????,??????????? ???????????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:3:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :10:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/16 14:26:29

No :5:Land ID:232474????????? ????????? ????!!! ????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:3:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :8:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/16 06:25:31

No :6:Land ID:232473????????? 100 ???. ????????????? ???????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :20:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/09 09:23:52

No :7:Land ID:232472????????? (???? ?.?. ? ?) ????? ? ??? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :20:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/08 13:26:26

No :8:Land ID:232471?????????????????????????????????????????????1000????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :45:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/12/29 10:49:57

No :9:Land ID:232470 .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :68:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :34:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/12/26 19:55:53

No :10:Land ID:232469??????????????? ?????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 33:ไร่:2:งาน :18:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,680,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :61:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/12/17 04:44:20

No :11:Land ID:232468???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :138:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,725,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :547:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/12/14 07:37:33

No :12:Land ID:232467???????????????????????? 522.7 ???. .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :22:ตารางวา::ราคาที่ดิน:21,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :70:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/12/11 15:06:15

No :13:Land ID:232466??????????? .  
พื้นที่ดิน : 30:ไร่:1:งาน :70:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :628:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/27 12:33:53

No :14:Land ID:232465???????????????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :33:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :105:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/24 13:12:36

No :15:Land ID:232464???????????????????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :3:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,480,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :117:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/20 00:11:58

No :16:Land ID:232463????????????? ?????????? ????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,650,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :111:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/20 00:01:54

No :17:Land ID:232462??????????? ?????? ????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :14:ตารางวา::ราคาที่ดิน:650,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :106:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/19 23:52:42

No :18:Land ID:232461????????????????? ????????????? ????????????????????? 298 ???. .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :98:ตารางวา::ราคาที่ดิน:16,390,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :112:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/18 09:03:38

No :19:Land ID:232460????????????????? ?? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :130:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/08 06:11:18

No :20:Land ID:232459????????????? ??????? ???? 9 .  
พื้นที่ดิน : 42:ไร่:3:งาน :90:ตารางวา::ราคาที่ดิน:32,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :134:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/03 07:33:05

No :21:Land ID:232458????????? ??????? ????????? ??????347??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :47:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :133:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/30 16:43:46

No :22:Land ID:232457????????? ?????????? ?.??????? ?.??????????? ???????? 2 ??? 3 ??? 87 ??.?? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :87:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :147:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/24 04:35:47

No :23:Land ID:232456????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 31:ไร่:3:งาน :17:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :160:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/22 07:46:54

No :24:Land ID:232455????????????? 22-3-47 ??? ??????2???? ?.???????? ?.??????? .  
พื้นที่ดิน : 22:ไร่:3:งาน :47:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :169:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/16 11:14:19

No :25:Land ID:232454?????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :73:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1248:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/10 03:17:46

No :26:Land ID:232453????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1257:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/08 05:41:48

No :27:Land ID:232452?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:3:งาน :41:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1275:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/04 04:17:07

No :28:Land ID:232451????????? 100 ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:350,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :184:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/02 15:39:50

No :29:Land ID:232450??????????????????????-???????? ????????? ???????? 30 ??????? ?????????? 1.5 ???? ???? ??.????????? .  
พื้นที่ดิน : 30:ไร่:0:งาน :18:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :196:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/09/22 13:08:10

No :30:Land ID:232449?????????5???3???89???. .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:3:งาน :89:ตารางวา::ราคาที่ดิน:7,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1359:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/09/22 04:19:53

No :31:Land ID:232448????????? 13 ?????? ?????? 2260 (?.?????????-???????????)?.?????? ?.?????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:1:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :168:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/09/17 06:31:17

No :32:Land ID:232447????????? 13 ?????? ?????? 2260 (?.?????????-???????????)?.?????? ?.?????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:1:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:150,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :165:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/09/14 21:35:07

No :33:Land ID:232446???????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 93:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:242,580,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1696:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/09/06 09:24:50

No :34:Land ID:232445???????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 93:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:242,580,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1682:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/09/06 08:47:48

No :35:Land ID:232444??????????????? ?????????1???? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:2:งาน :89:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :230:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/09/05 04:11:21

No :36:Land ID:232443????????? ?????????????????? 8-2-56.7 ??? ???????????????????? ?????????????????????? 100 ?. .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:2:งาน :56:ตารางวา::ราคาที่ดิน:260,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :220:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/08/18 01:49:15

No :37:Land ID:232442?????? 100 ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:350,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :280:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/08/16 16:20:29

No :38:Land ID:232441????????? ?.???????? ?.???????? ???????? 1 ??? 2 ??? 27 ??????? (?????????????) .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :27:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :223:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/08/12 09:21:23

No :39:Land ID:232440????????????????????????????????????????????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:2:งาน :78:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :301:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/08/10 03:10:06

No :40:Land ID:232439?????????????2?????????? ?????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:2:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,062,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :271:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/08/06 12:19:04

No :41:Land ID:232422??????????????????????????????????????????????????1???????? ???????? 3??? 3??? 77??????? ???????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :77:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :202:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/21 12:58:56

No :42:Land ID:232360????????????? ????????, ????? ???????? (?????.???) .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :37:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :183:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/13 18:55:55

No :43:Land ID:232359????????????? ????????, ????? ???????? (?????.???) .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :37:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :171:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/13 18:55:51

No :44:Land ID:232358????????????? ????????, ????? ???????? (?????.???) .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :37:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :191:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/13 18:54:31

No :45:Land ID:232302???????????? 6??? ???????????? ??????????????? ???????????????????? ????MEGA HOME ?????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :6:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :106:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/09 15:07:43

No :46:Land ID:232301????????? ?????? 4??????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:250,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :103:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/09 10:25:01

No :47:Land ID:232300????????????????? ????????? ???? .  
พื้นที่ดิน : 29:ไร่:1:งาน :96:ตารางวา::ราคาที่ดิน:29,490,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :101:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/09 09:42:02

No :48:Land ID:232299????????? ?????? 4??????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:250,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :101:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/09 07:37:00

No :49:Land ID:232298????????? ?????? 4??????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:250,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :91:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/09 06:49:57

No :50:Land ID:232297????????? ?????? 4??????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:250,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :93:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/09 06:47:07

No :51:Land ID:232296????????? ?????? 4??????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:250,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :96:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/09 06:44:53

No :52:Land ID:232295????????? ?????? 4??????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:250,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :101:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/09 06:44:44

No :53:Land ID:232175????????? 1 ?????? ?????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :9:ตารางวา::ราคาที่ดิน:890,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :106:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/02 10:20:46

No :54:Land ID:232166????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:300.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :141:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/03/30 08:26:34

No :55:Land ID:232165????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:300.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :136:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/03/30 08:26:15

No :56:Land ID:232164????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:300.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :139:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/03/30 08:25:21

No :57:Land ID:232147????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :188:ครั้ง::วันที่ประกาศ :

No :58:Land ID:229895 ??????????? 47 ??? 3 ??? 81 ???. ?????????????-????????? ????? 5.5 ???????(?????????) .  
พื้นที่ดิน : 47:ไร่:3:งาน :81:ตารางวา::ราคาที่ดิน:263,738,750.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :293:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 9/11/2560 13:15:40

No :59:Land ID:229893 ????????????? 50 ???. ????1 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:750.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :360:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 9/11/2560 12:36:00

No :60:Land ID:229891 ?????????171????????????????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :171:ตารางวา::ราคาที่ดิน:270,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :365:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 9/11/2560 9:47:22

No :61:Land ID:229884 ??????????5??????220.000???.?????????????????? ????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :56:ตารางวา::ราคาที่ดิน:220,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :385:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/11/2560 22:44:56

No :62:Land ID:229882 ?????????15???(??.3?)?????160.000???.????????????????????????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :349:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/11/2560 22:40:32

No :63:Land ID:229879 ??????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :368:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :327:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/11/2560 18:47:32

No :64:Land ID:229877 ????????????? ????????6 ??????? ???? ?????? ?????????? ??????? ?????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:2:งาน :13:ตารางวา::ราคาที่ดิน:45,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :413:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/11/2560 17:14:54

No :65:Land ID:229876 ??????????????????????????????? ????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :80:ตารางวา::ราคาที่ดิน:520,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :357:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/11/2560 16:50:10

No :66:Land ID:229874 ????????? ??????????? ?????????? ?????????? ????????? ???????????? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :391:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/11/2560 15:21:16

No :67:Land ID:229871 ????????????? 3 ???? 5 ???? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :42:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :381:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/11/2560 13:39:02

No :68:Land ID:229861 ?????????????? 2 ???? 17 ???.??????2 ???47 ???15 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :17:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :351:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 6/11/2560 18:58:00

No :69:Land ID:229860 ***???*** ???????????????????***160 ????***?????????????????????????***?????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:56,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :342:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 6/11/2560 16:59:44

No :70:Land ID:229859 ???????????5??? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :43:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :352:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 6/11/2560 15:02:49

No :71:Land ID:229858 ?????????84??? ?.????????????? ??????????3510 .  
พื้นที่ดิน : 84:ไร่:2:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,368,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :302:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 6/11/2560 13:50:20

No :72:Land ID:229856 ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:7,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :335:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 6/11/2560 11:48:14

No :73:Land ID:229854 ?????????2???-1??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:450,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :346:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 6/11/2560 11:19:37

No :74:Land ID:229845 ????????? 2 ??? 14 ???. ??????????????????? ??????????????????? 11(????????-????????) ????? 400 ???? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :14:ตารางวา::ราคาที่ดิน:380,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :292:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 5/11/2560 1:36:37

No :75:Land ID:229844 ???????????????? 6 ??? 38 ??????? ???????????????????? 11 (????????-????????) ?????? 4.5 ??. .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:550,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :326:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 5/11/2560 1:25:02

No :76:Land ID:229843 ????????? ?????????? 43??? ?????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :378:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 4/11/2560 23:43:01

No :77:Land ID:229841 ?????? 48 ??????? ???? 1 ? .?????? ?. ??????? ?.??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :48:ตารางวา::ราคาที่ดิน:200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :330:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 4/11/2560 15:53:41

No :78:Land ID:229825 ????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :365:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 3/11/2560 13:33:13

No :79:Land ID:229823 ????????? 50 ???.?????????? 4 ??? ?.??????? ????????? 10 ?. ??? 20 ?. ?????????????????????????? ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :308:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 3/11/2560 11:48:25

No :80:Land ID:229800 ????????????????? ?????? Clocks ????????????????????? ????????????? !! .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :321:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 27/10/2560 11:35:22

No :81:Land ID:229789 ???????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :396:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 26/10/2560 13:55:27

No :82:Land ID:229783 ?. ??? ?????????? ??????????????? 2 ???? ??????? ?????? 2 ???? ???? ????????? ??? ???????? ?. ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :17:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :311:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/10/2560 18:23:57

No :83:Land ID:229782 ????? ??????????????????????????? ???????????????????????? ????????? ???????????? 220 ???. .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :309:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/10/2560 18:20:28

No :84:Land ID:229781 ??????10?????? ????.?????-??????????? ?????????? ?????????????????????? 7.4 ??. .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :17:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :297:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/10/2560 18:13:21

No :85:Land ID:229780 ????????? ?. ???????? ???????? ???????? ??????? 50 -100 ???. .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :354:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/10/2560 18:11:01

No :86:Land ID:229779 ????????? ?. ?????? ???????? ???????? ??????? 50 ???. - 1 ??? ????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :374:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/10/2560 18:09:21

No :87:Land ID:229778 ?????????20?????????????????.???????? .  
พื้นที่ดิน : 20:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :333:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/10/2560 16:25:42

No :88:Land ID:229777 ????????? 6 ??? ?????? ???????????? ??? ??? ?.???????????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :12:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :307:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/10/2560 15:03:41

No :89:Land ID:229776 ??????????????? 12 ??? ????????? ???????????? ??? ?????? ?????????? ??????????????? ???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 12:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :300:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/10/2560 14:49:26

No :90:Land ID:229775 ?????????27??? ???????????????? ?????? ?.????????? .  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :25:ตารางวา::ราคาที่ดิน:216,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :387:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/10/2560 14:43:06

No :91:Land ID:229621 ?????? 3 ??? ?????? ?????? ?.?????????? ?.????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:1:งาน :37:ตารางวา::ราคาที่ดิน:350.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :361:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/10/2560 12:26:15

No :92:Land ID:229620 ???????????????????????????? ??? ??????????? ????????????????????!! .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:69.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :341:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/10/2560 11:08:33

No :93:Land ID:229616 ?????????????????????????????81 ??.?. ?.?????????????? ?.??????? ??????????.???????-??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :81:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :304:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/10/2560 9:53:14

No :94:Land ID:229610 ????????? 1 ??? ????????????????????? ?.??????????? ?????????????????????(ICD) ???????????? ???????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :355:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 24/10/2560 17:25:38

No :95:Land ID:229583 ????????????????? ????????????? Tools ??????????????????????????????? ????????????? !! .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:69.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :301:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 24/10/2560 14:43:12

No :96:Land ID:229561 ????????????? ?????? ?????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :97:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :388:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 23/10/2560 13:34:26

No :97:Land ID:229560 ?????????10???3???79?.?.??????????????????????????? ??????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:3:งาน :79:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :336:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 23/10/2560 13:02:03

No :98:Land ID:229558 ?????? ?????????????????????????? 2 (6 ???) .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:2:งาน :87:ตารางวา::ราคาที่ดิน:79,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :378:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 23/10/2560 12:33:07

No :99:Land ID:229557 ????????????????? ?.??????? ??????? ??????? 200?? - 2 ??? ?????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :386:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 23/10/2560 11:49:02

No :100:Land ID:229543 ????!! ??????????????????? 8.9 ??????? ?????????? 7 ??????? ?.??????? (?????????) ?.??????? .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:1:งาน :33:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :302:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 22/10/2560 21:59:03

100 อันดับ ที่ดิน : วัดจากอันดับที่ดิน ลงประกาศใหม่
 
ค้นหาที่ดิน ตามที่ตั้ง จาก เขต หรือ จังหวัด |ค้นหาที่ดิน ตามโซน
   
copyright 2006 © land.co.th