ข้อตกลงการใช้บริการ ประกาศซื้อ - ขายฟรี กรณีประกาศเกินกว่า 5 รายการ

-------------------อันเนื่องจากมี ผู้ใช้ประกาศในส่วนที่เป็นการประกาศฟรี จำนวนมาก อันก่อให้เกิดต้นทุนในการบำรุงรักษา และ ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป www.land.co.th จึงขออนุญาตกำหนดหลักเกณฑ์ การใช้บริการประกาศ ซื้อ - ขาย ฟรี ดังต่อไปนี้


 

1.> การประกาศซื้อ - ขายที่ดิน ยังคงเป็นประกาศ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับผู้ที่ประกาศไม่เกิน 5 รายการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล ซึ่งตรวจสอบโดยโปรแกรมตรวจสอบอัตโนมัติ
2.> การประกาศเกินกว่า 5 รายการ ต่อบุคคล www.land.co.th ถือว่าเป็นการกระทำเชิงพาณิชย์ จึงขออนุญาตเก็บค่าบำรุงรักษา ดังปรากฏรายละเอียดดังนี้
-------------------2.1 ประกาศเกินกว่า 5 รายการ แต่ไม่เกิน 100 รายการ ต้องชำระค่าใช้จ่าย เดือนละ 1,000 บาท ชำระ 3 เดือนขึ้นไป ลด 10% 6 เดือน ลด 20%
-------------------2.2 ประกาศเกินกว่า 100 รายการ แต่ไม่เกิน 300 รายการ ต้องชำระค่าใช่จ่าย เดือนละ 2,000 บาท
-------------------3.3 ประกาศเกินกว่า 300 รายการ กรุณาติดต่อ ทีมงาน www.land.co.th 02-597-3884-5

3.> ผู้ใช้บริการ ในข้อ 2 www.land.co.th จะจัดให้มีหน้าเพจ เฉพาะ สำหรับผู้ประกาศ 1 หน้าเพื่อประกาศ และ ลงโฆษณาเกี่ยวกับธุรกิจของตนเอง โดย www.land.co.th จะเขียนเพจให้ฟรี ตามเนื้อหาที่ผู้ประกาศต้องการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเขียนเพจ
ข้อดีของการใช้เพจ

1. เพิ่มข้อมูล , ลบข้อมูล , แก้ไขข้อมูล ได้เองตลอด 24 ชม
2. สามารถใช้ระบบเลื่อนประกาศ ได้ไม่จำกัดครั้ง และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก จากปกติ การเลื่อนประกาศต้องมีค่าใช้จ่าย 100 บาท / เดือน / รายการ
3.ประกาศของท่านยังคงอยู่ใน ทั้งเวบบอดร์ด และ ทั้งที่ดิน แยกตามเขตที่ตั้งที่ดิน เหมือนเดิม เพียงแต่แยกมาจัดหมวดหมู่เฉพาะที่ดินที่ท่านเป็นผู้ขาย
4. หน้าเพจ สำหรับ Broker จะปรากฏในทุกหน้า ตั้งแต่หน้า หลัก ( home ) / หน้า เวบบอร์ด / หน้าโชว์รายละเอียด ซึ่ง ผู้เข้าชมเวบไซต์ ทุก คน จะต้องเห็นประกาศของ Broker
5. ดูตัวอย่างเพจ ได้ที่นี่

*** ข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551เป็นต้นไป หลัง จากวันดังกล่าว โปรแกรมจะทำการลบประกาศที่มีเกินกว่าที่กำหนด โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ประกาศทราบ ล่วงหน้า


 

มีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม 02-597-3884-5
ตรวจสอบ จำนวนประกาศ
ตรวจสอบจากชื่อ ของผู้ประกาศ
- เว้นวรรคคำ ไม่ถูกต้อง ผลการค้นหาเปลี่ยนไป
ระบุคำที่ใช้ค้นหา : :
อำนวยความสะดวกโดย http:://www.land.co.th 02-597-3884-5
ตรวจสอบ จำนวนประกาศ
ตรวจสอบจำนวนประกาศจากหมายเลขโทรศัพท์
- กรอกเฉพาะตัวเลข เท่านั้น เช่น 0815592261 ไม่ต้องใส่สัญญลักษณ์ใด ๆ เช่น " - "
 
กรอกเบอร์โทรศัพท์ :
อำนวยความสะดวกโดย http:://www.land.co.th 02-597-3884-5