ซอย ไม่มีชื่อ ถนน สายบ้านเนินผาสุก ตำบล สระขวัญ อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

ถนนที่ไม่มีชื่อ ตำบล สระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000 ประเทศไทย
฿780,000 2 ไร่ 1 งาน 16.00 ตร.ว.
ผู้ขาย ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ 02-273-2555
ติดต่อผู้ขาย
ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

ขายที่ดิน ขาย ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์


ถนนที่ไม่มีชื่อ ตำบล สระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000 ประเทศไทย

ดูแผนที่ขนาดใหญ่