ถนน สายบ้านคำเตย-บ้านโพนสวรรค์ ตำบล ท่าจำปา อำเภอ ท่าอุเทน จังหวัด นครพนม

HF5R+5J ตำบล ท่าจำปา อำเภอ ท่าอุเทน นครพนม ประเทศไทย
฿2,000,000 9 ไร่ 3 งาน 96.00 ตร.ว.
ผู้ขาย ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ 02-273-2555
ติดต่อผู้ขาย

ขายที่ดิน ขาย ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

HF5R+5J ตำบล ท่าจำปา อำเภอ ท่าอุเทน นครพนม ประเทศไทย

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง


ถนน สายศรีสงคราม - อากาศอำนวย (นพ.2177) ตำบล บ้านข่า อำเภอ ศรีสงคราม จังหวัด นครพนม
ถนน สายศรีสงคราม - อากาศอำนวย (นพ.2177) ตำบล
ถนน สายบ้านโนนสะอาด-นาขาม (นพ.3048) ตำบล หนองย่างชิ้น อำเภอ เรณูนคร จังหวัด นครพนม
ถนน สายบ้านโนนสะอาด-นาขาม (นพ.3048) ตำบล หนองย่างชิ้น
ถนน สายแยก(ทล.212)บ้านนาราชควายน้อย-บ้านนาราชความใหญ่ ตำบล อาจสามารถ อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม
ถนน สายแยก(ทล.212)บ้านนาราชควายน้อย-บ้านนาราชความใหญ่
ถนน เจริญใจ ตำบล นาหว้า อำเภอ นาหว้า จังหวัด นครพนม
ถนน เจริญใจ ตำบล นาหว้า อำเภอ นาหว้า จังหวัด
ถนน สายหนองฮี - ปลาปาก (ทล.2276) ตำบล หนองฮี อำเภอ ปลาปาก จังหวัด นครพนม
ถนน สายหนองฮี - ปลาปาก (ทล.2276) ตำบล หนองฮี