หมู่บ้าน ที่ดินจัดสรรโครงการสวัสดิการทหาร ถนน สายสระบุรี - หล่มสัก (ทล.21) ตำบล นางั่ว อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์

F5H4+5J6 ตำบล นางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 ประเทศไทย
฿2,000,000 1 ไร่ 0 งาน 0 ตร.ว.
ผู้ขาย ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ 02-273-2555
ติดต่อผู้ขาย

ขายที่ดิน ขาย ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์F5H4+5J6 ตำบล นางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 ประเทศไทย

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง


ถนน สายหนองบัว - ลำชีบน (ทล.225) ตำบล กันจุ อำเภอ บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์
ถนน สายหนองบัว - ลำชีบน (ทล.225) ตำบล กันจุ
หมู่บ้าน เขาค้อแกรนด์วิว ถนน สายนางั่ว-หนองแม่นาง(ทล.2196) ตำบล นางั่ว อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์
หมู่บ้าน เขาค้อแกรนด์วิว ถนน สายนางั่ว-หนองแม่นาง(ทล.2196)
ถนน สายสระุบรี - หล่มสัก (ทล.21) ตำบล บึงสามพัน อำเภอ บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์
ถนน สายสระุบรี - หล่มสัก (ทล.21) ตำบล บึงสามพัน
หมู่บ้าน เพชรบูรณ์ฮิลล์ ถนน เขาทราย - ชนแดน (ทล.123) ตำบล ดงขุย อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์
หมู่บ้าน เพชรบูรณ์ฮิลล์ ถนน เขาทราย
ถนน สายบ้านกลาง - บรรจบสาย (ทล.2275) ตำบล บ้านกลาง อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์
ถนน สายบ้านกลาง - บรรจบสาย (ทล.2275) ตำบล บ้านกลาง