หมู่บ้าน บ้านทุ้งน้าว หมู่ 2 ซอย 1 ถนน สายร้องกวาว - งาว (ทล.103) ตำบล ทุ่งน้าว อำเภอ สอง จังหวัด แพร่

ตำบล ทุ่งน้าว อำเภอสอง แพร่ 54120 ประเทศไทย
฿7,300,000 17 ไร่ 2 งาน 82.60 ตร.ว.
ผู้ขาย ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ 02-273-2555
ติดต่อผู้ขาย

ขายที่ดิน ขาย ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์


ตำบล ทุ่งน้าว อำเภอสอง แพร่ 54120 ประเทศไทย

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง


ถนน สายแพร่-ลอง-วังชิ้น(ทล.1023) ตำบล หัวทุ่ง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่
ถนน สายแพร่-ลอง-วังชิ้น(ทล.1023) ตำบล หัวทุ่ง
ซอย ยันตรกิจโกศล ซอย 1 ถนน ยันตรกิจโกศล (ทล.101) ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่
ซอย ยันตรกิจโกศล ซอย 1 ถนน ยันตรกิจโกศล
ถนน เลียบคลองส่งน้ำ ซอย 22 ขวา ตำบล ทุ่งกวาว อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่
ถนน เลียบคลองส่งน้ำ ซอย 22 ขวา ตำบล ทุ่งกวาว
ถนน สายร้องกวาง - งาว(ทล.103) ตำบล แดนชุมพล อำเภอ สอง จังหวัด แพร่
ถนน สายร้องกวาง - งาว(ทล.103) ตำบล แดนชุมพล
ถนน สายบ้านน้ำชำ-บ้านร่องแดง(พร.2024) ตำบล น้ำชำ อำเภอ สูงเม่น จังหวัด แพร่
ถนน สายบ้านน้ำชำ-บ้านร่องแดง(พร.2024) ตำบล