หมู่บ้าน ยางใหญ่ ถนน สายบ้านโพนทอง - บ้านโพนดวน (อบ.4015) ตำบล ยางใหญ่ อำเภอ น้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี

อบ.4015 ตำบล ยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี 34260 ประเทศไทย
฿10,240,000 50 ไร่ 0 งาน 0 ตร.ว.
ผู้ขาย ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ 02-273-2555
ติดต่อผู้ขาย
ที่ดินว่างเปล่า **ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ ขนาด 20x30 ม. ลึก 3 ม.เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน **ธนาคารประกาศขายเฉพาะที่ดินว่างเปล่าเท่านั้น

ขายที่ดิน ขาย ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

อบ.4015 ตำบล ยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี 34260 ประเทศไทย

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง


ถนน สายน้ำยืน-นาจะหลวย(ทล.2248) ตำบล นาจะหลวย อำเภอ นาจะหลวย จังหวัด อุบลราชธานี
ถนน สายน้ำยืน-นาจะหลวย(ทล.2248) ตำบล นาจะหลวย
ซอย ขี้เหล็กเหนือ ถนน ชยางกูร ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
ซอย ขี้เหล็กเหนือ ถนน ชยางกูร ตำบล ขี้เหล็ก
5นน สมเด็จ ตำบล ปทุม อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
5นน สมเด็จ ตำบล ปทุม อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
หมู่บ้าน นาคำ ซอย แม่ชี ถนน เลี่ยงเมือง (ทล.231) ตำบล ขามใหญ่ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
หมู่บ้าน นาคำ ซอย แม่ชี ถนน เลี่ยงเมือง
ถนน สายบ้านยางขี้นก - บ้านโพนทอง (อบ.2044) ตำบล ยางขี้นก อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี
ถนน สายบ้านยางขี้นก - บ้านโพนทอง (อบ.2044)