หมู่บ้าน ยางใหญ่ ถนน สายบ้านโพนทอง - บ้านโพนดวน (อบ.4015) ตำบล ยางใหญ่ อำเภอ น้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี

อบ.4015 ตำบล ยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี 34260 ประเทศไทย
฿10,240,000 50 ไร่ 0 งาน 0 ตร.ว.
ผู้ขาย ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ 02-273-2555
ติดต่อผู้ขาย
ที่ดินว่างเปล่า **ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ ขนาด 20x30 ม. ลึก 3 ม.เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน **ธนาคารประกาศขายเฉพาะที่ดินว่างเปล่าเท่านั้น

ขายที่ดิน ขาย ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

อบ.4015 ตำบล ยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี 34260 ประเทศไทย

ดูแผนที่ขนาดใหญ่